21/X/2017 KRRP

Title

21/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA nr 21/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący