223/V/2000 KRRP

Title

223/V/2000 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia i organizacji „Funduszu Seniora” oraz pomocy socjalnej

Data

Kadencja

V