29/X/2017 KRRP

Title

29/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA nr 29/X/2017 KRRP z dnia 14 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego z okazji 35-lecia samorządu zawodowego radców prawnych oraz zasad jego przyznawania

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący