Opinia OBSiL z dnia 15 grudnia 2016 r. w przedmiocie interpretacji wynikającego z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych zakazu wykonywania zawodu radcy prawnego w formie spółki kapitałowej.

Title

Opinia OBSiL z dnia 15 grudnia 2016 r. w przedmiocie interpretacji wynikającego z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych zakazu wykonywania zawodu radcy prawnego w formie spółki kapitałowej.

Data

Tematyka publikacji OBSiL