Stanowisko eksperta OBSiL KRRP dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1181)

Title

Stanowisko eksperta OBSiL KRRP dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1181)

Data

Tematyka publikacji OBSiL