22/X/2017 Prezydium KRRP

Title

22/X/2017 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 22/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i szczegółowych zasad funkcjonowania Centrum Edukacji Prawnej

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący