9/X/2017 Prezydium KRRP

Title

9/X/2017 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 9/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i szczegółowych zasad funkcjonowania Centrum Edukacji Prawnej

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący