Opinia OBSiL KRRP do projektów ustaw z dnia 10 lutego 2017 r.: Ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Title

Opinia OBSiL KRRP do projektów ustaw z dnia 10 lutego 2017 r.: Ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Data

Tematyka publikacji OBSiL