36/X/2017 KRRP

Title

36/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA nr 36/X/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie planu pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2017

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący