Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca sytuacji radców prawnych zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej

Title

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca sytuacji radców prawnych zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej

Data

Tematyka publikacji OBSiL