53/X/2017 KRRP

Title

53/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 53/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący