54/X/2017 KRRP

Title

54/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 54/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zespołu do spraw prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Data

Kadencja

X