55/X/2017 KRRP

Title

55/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 55/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący