57/X/2017 KRRP

Title

57/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 57/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący