58/X/2017 KRRP

Title

58/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 58/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący