59/X/2017 KRRP

Title

59/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 59/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu
przestrzegania tego obowiązku

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący