144/X/2017 Prezydium KRRP

Title

144/X/2017 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 144/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący