145/X/2017 Prezydium KRRP

Title

145/X/2017 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 145/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący