61/X/2017 KRRP

Title

61/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 61/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2018

Data

Kadencja

X

Nr Zjazdu

VII

Status

obowiązujący