146/X/2017 Prezydium KRRP

Title

146/X/2017 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 146/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wskazania kandydata na członka komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący