121/X/2017 Prezydium KRRP

Title

121/X/2017 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 121/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych"

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący