111/X/2017 Prezydium KRRP

Title

111/X/2017 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 111/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący