161/X/2018 Prezydium KRRP

Title

161/X/2018 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący