164/X/2018 Prezydium KRRP

Title

164/X/2018 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 164/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący