6/2013 KZRP

Title

6/2013 KZRP

Description

Uchwała nr 6/2013 X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu

Data

Nr Zjazdu

X

Status

obowiązujący