302/X/2018 Prezydium KRRP

Title

302/X/2018 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 302/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wzoru informacji z przebiegu szkolenia aplikanta

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący