304/X/2018 Prezydium KRRP

Title

304/X/2018 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 304/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący