104/X/2018 KRRP

Title

104/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 104/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 października 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący