107/X/2018 KRRP

Title

107/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 107/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2019

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący