110/X/2018 KRRP

Title

110/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 110/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacjij na rok 2019

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący