116/X/2018 KRRP

Title

116/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 116/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenie zgody na zwrot okręgowym izbom radców prawnych kosztów programu komputerowego do pisania kolokwiów przez aplikantów radcowskich

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący