390/X/2018 Prezydium KRRP

Title

390/X/2018 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 390/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2019

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący