8/VIII/2010 Prezydium KRRP

Title

8/VIII/2010 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 8/VIII/2010 Prezydium KRRP z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Data

Kadencja

VIII