338/X/2018 Prezydium KRRP

Title

338/X/2018 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 338/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 7 września 2018 r. – w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu dodatkowych komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący