457/X/2019 Prezydium KRRP

Title

457/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 457/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 7 marca 2019 r. – w sprawie wytycznych w zakresie współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych w 2019 roku.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący