458/X/2019 Prezydium KRRP

Title

458/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 458/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 7 marca 2019 r. – zmieniająca uchwałę w sprawie zasad współpracy Krajowej Izby Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący